در اوضاع نامعلوم اتاق زنان با استقامت پیش میرود “انتخابات اضطراری هیئت مدیره و شورای عالی اتاق تجارت زنان”

تاریخ:23 سرطان 1400 مکان: صالون کنفرانس اتاق های تجارت [...]

By |July 15th, 2021|Categories: Uncategorized|Comments Off on در اوضاع نامعلوم اتاق زنان با استقامت پیش میرود “انتخابات اضطراری هیئت مدیره و شورای عالی اتاق تجارت زنان”

تلاش های اتاق تجارت زنان برای شامل ساختن نه تنها زنان تجارت پیشه بلکه تمام سکتور خصوصی در پروسه ها و گفتمان های صلح – دیدار ها با جلالتمان هریک داکتر صاحب عبدالله عبدالله و ریس جمهور اسبق حامد کرزی!

By |March 29th, 2021|Categories: Uncategorized, اخبار|Comments Off on تلاش های اتاق تجارت زنان برای شامل ساختن نه تنها زنان تجارت پیشه بلکه تمام سکتور خصوصی در پروسه ها و گفتمان های صلح – دیدار ها با جلالتمان هریک داکتر صاحب عبدالله عبدالله و ریس جمهور اسبق حامد کرزی!

افتتاح سند اجندای ملی تجارت زنان نقشه راه برای توانمند سازی اقتصادی زنان و تجلیل از چهارمین سالروز تاسیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان موفقانه کار جمع [...]

By |March 24th, 2021|Categories: اخبار|Comments Off on افتتاح سند اجندای ملی تجارت زنان نقشه راه برای توانمند سازی اقتصادی زنان و تجلیل از چهارمین سالروز تاسیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

سومین جلسه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با شرکت مشوره دهی Real Expert با اشتراک عده از زنان تجارت پیشه کابل و چند ولایت

تاریخ: 13 جنوری 2021   اتاق تجارت و صنایع [...]

By |February 8th, 2021|Categories: اخبار|Comments Off on سومین جلسه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با شرکت مشوره دهی Real Expert با اشتراک عده از زنان تجارت پیشه کابل و چند ولایت

برنامه آگاهی دهی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در مورد قانون حکمیت برای زنان تجارت پیشه

تاریخ: 14 جنوری 2021اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در [...]

By |February 7th, 2021|Categories: Uncategorized, اخبار|Comments Off on برنامه آگاهی دهی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در مورد قانون حکمیت برای زنان تجارت پیشه