مصمم بودن کلید موفقیت است

خانم افسانه رحیمی در کابل تولد و در سال ۱۹۸۷ از لیسه عالی سلطان راضیه مزار شریف  فارغ شده است ، همچنان در سال ۱۳۷۴ از پوهنتون بلخ از رشته انجینیری فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۳ ازدواج کرد و ثمره ازدواج اش سه پسر میباشد ، خانم افسانه رحیمی از اوایل علاقه داشت خودکفاه باشد و کار مستقل از خود داشته باشد به خاطر کسب تجربه و مهارت برای ده سال کار در بخش بازاریابی در یکی از رسانه ها بنام ( کلید گروپ ) ایفاء وظیفه نمود.

بلاخره مصمم بودن اش او را کمک نمود که مستقل کار و بار اش را شروع کند و در سال ۱۳۹۳ تجارت اش را آغاز کرد و در بخش خدمات یعنی ارایه تبیغات رسانه یی کار مینماید که یک عرصه مردانه است.

فعلا تجارت خانم افسانه رحیمی پیشرفت کرده و هنوز هم تلاش بیشتر برای پیشرفت بیشتر تجارت خود مینماید و هم چنان از حالت فعلی تجارت اش راضی است .

دیدگاه  افسانه رحیمی در پنج سال آینده اینست که یکی از بهترین کمپنی های جهان مخصوصأ در سطح منطقه و کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه باشد و می خواهد در پهلوی ارایه خدمات تبلیغات ، خدمات مشوره دهی و خدمات تخنیکی را به مشتریان نیزعرضه نماید .

افسانه رحیمی بصورت مستقیم ۱۰ نفر را تحت پوشش کاری قرار داده  است و بصورت غیر مستقیم ۳۴ نفر را در ۳۴ ولایت مستفید میسازد ، افسانه جان شاگرد های را هم درعرصه تجارت بصورت غیر رسمی ترن داده است .

خانم افسانه رحیمی بسیار یک خانم زحمتکش و پر تلاش بوده در قسمت کارهایش به هیچ نوع مشکلی برنخورده و همیشه از عهده کارهایش به خوبی برآمده و موفق شده است ، پیام خانم افسانه رحیمی به خانم های تجارت پیشه همچو خودش اینست که در قسمت کار خود یا تجارت خود زیاد تمرکز داشته باشند کوشش کنند رابطه سازی نمایند بین همدیگر و یک نکته مهم دیگر که از طرف افسانه خانم افزود شد این بود که به چیزیکه وعده میکنند همیشه عمل کنند .

توقع خانم افسانه رحیمی از مردم ، دولت و ارگان های بین المللی اینست که نمیخواهد برایش کمک بلاعوض نمایند فقط می خواهد از خدمات تجارت اش خریداری کنند و این هم مسولیت همه است که از هر نگاه باید کارهای کشورشان را حمایت کنند.

و به امید موفقیت های روز افزون خانم افسانه رحیمی که یک الگو خوب برای خانم های جوان دیگر باشید تا اینکه دختران بیشتر به تشبث رو بیآورند.

Afsana Rahimi

The Key to Success is Determination!

Afsana Rahimi was born in Kabul Afghanistan and in 1987 she graduated from Sultana Razia High School also in 1995 she graduated from Balkh University.

She married in 2004 and has three sons in her marriage she was interested in self-sufficiency and independent work. She worked 10 years for a Kellid Group of Companies (a media outlet with Radio and print media in Afghanistan). She gained a lot of experience in the marketing and business sector.

Eventually, Afsana  decided to start working for herself and in 2014 she started her business in the service sector, namely providing media ads a male dominated sector.  Afsana was determined not only to start her business but to further improve her knowledge to run the business successfully. The future plan of Ms. Afsana in the next five years is to become one of the best companies in the world, especially in the region in the countries of South and Central Asia.

Afsana directly employs10 people and she provides some financial support to 34 people in 34 provinces. She has coached and trained many students about the job they wanted to take on the business they wanted to start.

Afsana is a hardworking lady, she has no problems at all, and she has always succeeded in doing her work well, Ms. Afsana’s message to other business ladies is that they focus and remain determined on everything they do to make accomplishment.

Another important point that Ms. Afsana was saying was that the mosquito nursing ladies always do what they promise.

Ms. Afsana’s expectation of people, government and international organizations is that she does not want to give her grants or money but wants them to use her services she offers as it’s our responsibility to always use our country’s services and products to encourage investors and businesses.

Hoping for the further success of Ms. Afsana and her business and hope she serves as a good role model to the young generation to step in for entrepreneurship and business in Afghanistan.