امضای تفاهمنامه میان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و موسسه حرکت با همکاری وزارت شهرسازی و اراضی

امضای تفاهمنامه میان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و موسسه حرکت با همکاری وزارت شهرسازی و اراضی

زمان: 18 حوت 1398

مکان: اتاق کنفرانس وزارت شهرسازی و اراضی

هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان طی دیداری با خانم سحر همدرد، رئیس عمومی انکشاف نظام انجینیری و مهندسی افغانستان در وزارت شهرسازی و اراضی، نور عالم حکیمیار رئیس موسسه حرکت و شماری از نمایندگان دو جناح که در وزارت شهرسازی و اراضی برگزار شده بود، تفاهمنامه همکاری میان دو نهاد را به امضا رسانید.

در این برنامه، نخست خانم افسانه رحیمی، رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت زنان حضور اشتراک کنندگان را خوش امدید گفتند و خانم منیژه وافق، رئیس عامل اتاق تجارت زنان افزودند که امضای این تفاهمنامه یک اقدام موثر برای توسعه تجارت ها خواهد بود. طبق این تفاهم‌نامه، موسسه حرکت اتاق تجارت و صنایع زنان را در سه بخش: توسعه دیتابیس ملی متشبثین، آموزش ۲۰۰ خانم تجارت پیشه در ولایات کابل، هرات، قندهار، بلخ و ننګرهار و اصلاح و تمدید فعالیت‌های شماری از مارکیت‌های زنانه کمک‌‌های مالی و تخنیکی خواهد نمود. خانم سحر همدرد افزودند، قرار است در آینده نزدیک تفاهم‌نامه همکاری‌ها میان وزارت شهرسازی و اراضی و اتاق تجارت و صنایع زنان به امضا برسد که از این طریق زمینه برای رشد هرچه بیشتر اقتصادی زنان متشبث فراهم خواهد شد. خانم سحر همدرد افزود، طبق این تفاهم‌نامه؛ وزارت شهرسازی و اراضی مارکیت‌های زنانه را با نازل‌ترین قیمت به زنان متشبث به اجاره می‌دهد و افزون بر این؛ بخشی از زمین‌های دولتی جهت تقویت صنایع تولیدی زنان در اختیار زنان متشبث قرار داده می‌شود.

در پایان خانم وافق و آقای حکیمیار تفاهم‌نامۀ همکاری جهت توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان را امضا نمودند.