3108, 2020

برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب

By |August 31st, 2020|Categories: Uncategorized, اخبار, اخبار هرات|Comments Off on برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به همکاری موسسه [...]

1907, 2020

کمپاین حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با محصلین اناث پوهنتونها ادامه دارد

By |July 19th, 2020|Categories: اخبار|Comments Off on کمپاین حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با محصلین اناث پوهنتونها ادامه دارد

اتاق تجارت زنان برنامه کمپاین “حضور بیشتر زنان افغان [...]

707, 2020

برنامه افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان – سند دادخواهی چالش ها و راه حل های زنان در عرصه تجارت 34 ولایت

By |July 7th, 2020|Categories: اخبار|Comments Off on برنامه افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان – سند دادخواهی چالش ها و راه حل های زنان در عرصه تجارت 34 ولایت

اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان به  اساس جز فعالیت های [...]

1206, 2020

گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه – ولایت کندھار

By |June 12th, 2020|Categories: Uncategorized, اخبار, اخبار کندهار|Comments Off on گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه – ولایت کندھار

 دفتر مرکزی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و [...]

1206, 2020

گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه روی موضوع تاثیرات کوید-۱۹ و تدابیر/اقدامات لازم بعد از آن – ولایت کابل

By |June 12th, 2020|Categories: Uncategorized, اخبار|Comments Off on گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه روی موضوع تاثیرات کوید-۱۹ و تدابیر/اقدامات لازم بعد از آن – ولایت کابل

رهبری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به همکاری [...]