1907, 2020

کمپاین حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با محصلین اناث پوهنتونها ادامه دارد

By |July 19th, 2020|Categories: اخبار|Comments Off on کمپاین حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با محصلین اناث پوهنتونها ادامه دارد

اتاق تجارت زنان برنامه کمپاین “حضور بیشتر زنان افغان [...]

707, 2020

برنامه افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان – سند دادخواهی چالش ها و راه حل های زنان در عرصه تجارت 34 ولایت

By |July 7th, 2020|Categories: اخبار|Comments Off on برنامه افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان – سند دادخواهی چالش ها و راه حل های زنان در عرصه تجارت 34 ولایت

اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان به  اساس جز فعالیت های [...]

1206, 2020

گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه – ولایت کندھار

By |June 12th, 2020|Categories: اخبار کندهار, Uncategorized, اخبار|Comments Off on گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه – ولایت کندھار

 دفتر مرکزی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و [...]

1206, 2020

گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه روی موضوع تاثیرات کوید-۱۹ و تدابیر/اقدامات لازم بعد از آن – ولایت کابل

By |June 12th, 2020|Categories: اخبار, Uncategorized|Comments Off on گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه روی موضوع تاثیرات کوید-۱۹ و تدابیر/اقدامات لازم بعد از آن – ولایت کابل

رهبری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به همکاری [...]

1805, 2020

رئیس جمهور غنی با نمایندگان اتاق تجارت زنان روی انجام اقدامات کاهش دهنده اثرات «کویید-۱۹» بر مشاغل زنان صحبت نمودند.

By |May 18th, 2020|Categories: اخبار, Uncategorized|Comments Off on رئیس جمهور غنی با نمایندگان اتاق تجارت زنان روی انجام اقدامات کاهش دهنده اثرات «کویید-۱۹» بر مشاغل زنان صحبت نمودند.

دراین نشست ( ویدیو کنفرانس) که به تاریخ: ١٧/ [...]

204, 2020

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در کنفرانس جوانان متشبث افغانستان-پاکستان در اسلام آباد

By |April 2nd, 2020|Categories: اخبار|Comments Off on اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در کنفرانس جوانان متشبث افغانستان-پاکستان در اسلام آباد

خانم پرورش اوریاخیل، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان [...]