مهم های ماه می

خبرهای مهم ماه می
 • گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه در کابل و قندهار روی موضوع تاثیرات کوید-۱۹ و تدابیر/اقدامات لازم بعد از آن
 • توسعه بانک معلوماتی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان.
 • پنجمین جلسه دومین هیت مدیره اتاق تجارت زنان افغانستان
 • برگذاری جلسه با اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با دفاتر زون
 • آغاز روند بازاریابی و فروشات محصولات تولیدات زنان با دولت

مهم های ماه آپریل

خبرهای مهم ماه آپریل
 • رئیس جمهور غنی با نمایندگان اتاق تجارت زنان روی انجام اقدامات کاهش دهنده اثرات «کوید-۱۹» بر تجارت زنان صحبت نمودند.
 • امضا و صدور قطعنامه همه جانبه مبارزه با «کوید-۱۹» توسط اتاق ها و سکتور خصوصی افغانستان.
 • اتحادیه متشبثین شرکت های تولیدی البسه زنان شهر کابل و هرات قرارداد های دولتی و غیر دولتی را اخذ مینمایند.
 • ثبت زنان تجارت پیشه در برنامه آموزشی آنلاین اتاق زنان و مرکز بین المللی تجارت
 • پلان تشخیص و شناسایی زمین جهت تاسیس پارک صنعتی زنان در ولایات هرات،‌ بلخ و ننگرهار.
 • تدویر جلسه ماھانه ھیت مدیرہ اتاق تجارت زنان زون شرق ولایت ننگرھار برای تعقیب فعالیت ھا و اھداف پلان سالانه
 • شناسایی ضروریات مارکیت و ابتکار عمل توسط زنان تجارت پیشه
 • پوشش رسانه ایی تاثیرات کوید-۱۹ و راپور سروی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان.

مهم های ماه مارچ

خبرهای مهم ماه مارچ

 • برنامه آموزشی تجارت سازگار با محیط زیست برای زنان تجارت پیشه کابل و ننگرهار
 • ملاقات هیئت رهبری اتاق تجارت زنان با نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان، آقای خلیلزاد
 • کنفرانس ونمایشگاه به مناسبت گرامی داشت از روزجهانی زن
 • اتاق زنان در سکوی منطقوی به ھدف اتصال زنان تجارت پیشه در منطقه برای انجام تجارت
 • ملاقات اتاق تجارت زنان با والی کندهار
 • تاثیرات ناگوار ویروس کرونا روی فعالیت های اقتصادی زنان افغانستان

مهم های ماه فبوری

  خبر های مهم ماه فبوری

 • بررسی و برنامه ریزی استراتیژیک اتاق شورای زنان متشبث سارک (شویک) در دبی
 • محفل اولین دور اهدای قرضه صندوق مالی بی بی خدیجه
 • جلسه آگاهی دهی قرارداد های تدارکات ملی
 • جلسه مشورتی و برنامه آگاهی دهی پروژه اشتغالزایی وزارت اقتصاد در اتاق تجارت زنان افغانستان
 • اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در برنامه دادخواهی برای سکتور خصوصی و نقش سکتور خصوصی در توسعه اقتصاد
 • برنامه آموزشی تجارت سازگار با محیط زیست برای زنان تجارت پیشه بلخ

مهم های ماه جنوری

خبر های مهم ماه جنوری 2020

 • اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان اکنون با کنکتس وصل است
 • جلسات با اتحادیه های زنان تجارت پیشه
 • جلسه آگاهی دهی مالیاتی برای اعضای اتاق تجارت زنان
 • چهارمین دور اهدای گواهینامه علامت تجارتی “ساخت زنان افغان”
 • برنامه “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” برای تجارت های غیر رسمی زنان کابل، پروان و کاپیسا
 • حضور اتاق تجارت و صنایع زنان در پنل اقتصادی برنامه شبکه زنان افغان در حکومتداری شهری
 • ایجاد و اولین جلسه کمیته فرعی مصونیت سکتور خصوصی در بلخ
 • گفتمان سکتور خصوصی و دولتی در پیوند به شناسایی و کاهش موانع تجارتی در ولایت بلخ
 • ورکشاپ از طرف موسسه ارزشهای زنجیری ومالداری و مؤسسه پروموت در کندهار