پیام زنان تجارت پیشه افغان از در مورد صلح توسط اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

صلح خواست همه ای مردم افغانستان است و زنان و مردان سکتور خصوصی ازین امر مستثنی نیستند. اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در برنامه “گفتمان ملی سکتور خصوصی پیرامون پروسه صلح در افغانستان” که از طرف اتاق تجارت و صنایع افغانستان تدارک دیده شده بود، به تاریخ 3 ثور 1397 در هوتل انترکانتیننتال اشتراک نمود. در این گفتمان محترم محمد عمر داودزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نیز حضور داشتند. ایشان آمادگی های لازم برای لویه جرگه مشورتی صلح را اعلام داشتند و در ارتباط به برنامه لویه جرگه مشورتی صلح افزودند: ” لویه جرگه مشورتی از عنعنات و سنت های دیرین مردم افغانستان است و این برنامه فرصت مناسب است تا نظریات و پیشنهادات مردم افغانستان منسجم گردیده و به شکل درست به ذیدخلان شریک و تفهیم گردد”.