سومين نشست ملي تشبث زنان برگزار گرديد

محل برگذاری: هوتل کابل سریناتاریخ: 28 دسمبر 2020اتاق تجارت و [...]

By |January 4th, 2021|Categories: Uncategorized, اخبار|Comments Off on سومين نشست ملي تشبث زنان برگزار گرديد

برنامه انلاین موثر و دوستانه بین التجارتی با کشور دوست و همسایه هندوستان

بتاریخ ۶ عقرب سال ۱۳۹۹ اتاق تجارت و صنایع زنان [...]

By |November 29th, 2020|Categories: اخبار|Comments Off on برنامه انلاین موثر و دوستانه بین التجارتی با کشور دوست و همسایه هندوستان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان جلسه یی را با رهبری اتحادیه البسه زنان مقیم ولایت کابل برگزار نمود

بتاریخ  ۲۵ عقرب سال ۱۳۹۹ اتاق تجارت و صنایع [...]

By |November 17th, 2020|Categories: اخبار|Comments Off on اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان جلسه یی را با رهبری اتحادیه البسه زنان مقیم ولایت کابل برگزار نمود

دومین بحث گروهی متمرکز با زنان در صنایع دستی تحقیق فرهنگ ، جنگ و زنان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان سومین جلسه بحث متمرکز [...]

By |November 16th, 2020|Categories: Uncategorized|Comments Off on دومین بحث گروهی متمرکز با زنان در صنایع دستی تحقیق فرهنگ ، جنگ و زنان