برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به همکاری موسسه [...]

By |August 31st, 2020|Categories: Uncategorized, اخبار, اخبار هرات|Comments Off on برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب

کمپاین حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با محصلین اناث پوهنتونها ادامه دارد

اتاق تجارت زنان برنامه کمپاین “حضور بیشتر زنان افغان [...]

By |July 19th, 2020|Categories: اخبار|Comments Off on کمپاین حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با محصلین اناث پوهنتونها ادامه دارد

برنامه افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان – سند دادخواهی چالش ها و راه حل های زنان در عرصه تجارت 34 ولایت

اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان به  اساس جز فعالیت های [...]

By |July 7th, 2020|Categories: اخبار|Comments Off on برنامه افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان – سند دادخواهی چالش ها و راه حل های زنان در عرصه تجارت 34 ولایت

گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه – ولایت کندھار

 دفتر مرکزی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و [...]

By |June 12th, 2020|Categories: Uncategorized, اخبار, اخبار کندهار|Comments Off on گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه – ولایت کندھار

گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه روی موضوع تاثیرات کوید-۱۹ و تدابیر/اقدامات لازم بعد از آن – ولایت کابل

رهبری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به همکاری [...]

By |June 12th, 2020|Categories: Uncategorized, اخبار|Comments Off on گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه روی موضوع تاثیرات کوید-۱۹ و تدابیر/اقدامات لازم بعد از آن – ولایت کابل