Slider

دیدگاه

یک افغانستانی که زنان افغان توسط مراجع ملی و بین المللی شناخت درست از زنان متشبث و سهم زنان در توسعه پایدار اقتصادی افغانستان دارند.

ماموریت

اتاق تجارت و صنایع  زنان افغان  از طریق نمایندگی مؤثر جهت پیشرفت و تامین منافع اقتصادی زنان افغان در سطح ملی و بین المللی فعالیت می نماید.

هدف

تسهیل افزایش 5 فیصدی سالانه سهم و شناخت زنان در فعالیت های اقتصادی به وجود آید اتاق زنان هدف مزبور را با تطبیق مرام و مقاصد ذیل به دست می آورد.

مجمع عمومی

از سال 2002 بدینسو، اکثریت ارگان های غیر دولتی که برای زنان افغان کار نموده اند توجه شان بالای فعالیت دادخواهی برای اشتراک سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق زنان افغان بوده است و کمتر توجه بالای اشتراک اقتصادی و نگرانی های زنان تجارت پیشه صورت گرفته است. نیاز برای یک ارگان که منحیث چتری برای فعالیت های اقتصادی زنان افغان فعالیت نماید نیز در گزارش توانمند سازی اقتصادی که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان(AREU) در سال 2013 در باره فعالیت ها در راستای توانمند سازی اقتصادی در دوره 10 سال 2002-2012 را بررسی نموده بود، به وضوح اعلام شده است.به همین اساس بود که گروه از زنان متشبث فعال افغان با همصدای و اهداف مشترک در راستای ثبات اقتصادی زنان متشبث داد خواهی خود را با ایجاد دفتر متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید) در اواخر 2013 و رسماً در جنوری 2014 آغاز نمود. اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان پشنهاد خویش را به شواری عالی اقتصادی به سرپرستی جلالتمآب رئیس جمهور اشرف غنی برای تغییر نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را به تاریخ 12 مارچ 2017 پیشکش نمودند که طی آن جلسه 41 شورای عالی اقتصادی، تبدیل نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تصویب گردید.

خدمات ما

تحقیق

همکاران ما برای شما تحقیق میکنند و ما تا حال چندین تحقیق را به طور رسمی انجام داده ایم. 

توسعه تجارت

هدف از برگذاری این برنامه ها یا ورکشاب ها توسعه تجارت خانم های تجارت پیشه میباشد. 

بازار روز

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نمایشگاه های بازار روز پرگذار مینماید. 

جمعه بازار

جمعه بازار های ما در دو روز ( پنجشنبه و جعمه) جریان دارد. 

ورکشاپ آگاهی دهی و قانون

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان ورکشاپ های آگاهی دهی و قانون را برگذار میکنند. 

تندیس بی بی خدیجه

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان سال یک بار به پنج خانم موفق تجارت پیشه تندیس بی بی خدیجه را اهدا میکند. 

همکاران ما

در مورد ما

ما را در این جا دنبال کنید. 

یوتیوب

اگر میخواهید از تازه ترین های اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان دیدن و باخبر شوید لطف نموده شبکه مارا سبسکرایب نمایید.

تویتر

اگر میخواهید از تازه ترین های اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان دیدن و باخبر شوید لطف نموده تویتر مارا دنبال نمایید.

فیسبوک

اگر میخواهید از تازه ترین های اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان دیدن و باخبر شوید لطف نموده صفحه مارا پسند نمایید.