محترمه ناهید سرابی بحیث معین پالیسی وزارت مالیه مقرر شد

محترمه ناهید سرابی بحیث معین پالیسی وزارت مالیه مقرر شد

امروز مؤرخ ۱۴ اسد ۱۳۹۶ (۵ اگست ۲۰۱۷) محترمه ناهید سرابی بحیث معین پالیسی وزارت مالیه كه به أساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقرر حاصل نموده اند، توسط جلالتمآب اکلیل حکیمی وزیر مالیه ج.ا.ا معرفی گردید.