برگزاری جلسه با مقامات دولتی برای حل مشکلات زنان تجارت پیشه

بتاریخ ۲۲سنبله 1399  رئس اداره ملی محیط زیست محترم  شاه زمان میوندی و محترم  فیصل شیرزی معاون مالی واداری و محترم مختار رشیدی مشاور ریس جمهور و یک تعدادی از…

ادامه خواندن برگزاری جلسه با مقامات دولتی برای حل مشکلات زنان تجارت پیشه

اشتراک در برنامه بحث و گفتگو توسط فریدریش ایبرت برای بهبود حالت اقتصادی سکتور خصوصی بعد از کوید-19

بتاریخ ۶ میزان ۱۳۹۹ برنامه بحث و گفتگو برای بهبود  حالت اقتصادی از طرف فریدریش ایبرت برگزار گردید. در این برنامه بحث عمده روی چگونگی بیرون رفت از حالت بحرانب…

ادامه خواندن اشتراک در برنامه بحث و گفتگو توسط فریدریش ایبرت برای بهبود حالت اقتصادی سکتور خصوصی بعد از کوید-19

هفتمین نمایشگاه‌ی‌ ملی ساخت زنان افغان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان هفتمین نمایشگاه‌ ملی ساخت زنان افغان را مشترکآ با وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان در باغ تاریخی چهلستون کابل برگزار نمود. این…

ادامه خواندن هفتمین نمایشگاه‌ی‌ ملی ساخت زنان افغان

برنامه اموزشی به همکاری اداره تدارکارت ملی برای زنان تجارت پیشه

اتاق تجارت و صنایع زنان افغاانستان به تاریخ ۷ میزان ۱۳۹۹ برنامه اموزشی را با همکاری اداره تدارکارت ملی برگزار نمود. در این برنامه ۱۵ خانم تجارت پیشه دارنده تجارت…

ادامه خواندن برنامه اموزشی به همکاری اداره تدارکارت ملی برای زنان تجارت پیشه