سمینار ظرفیت سازی در قسمت ترتیب نمودن اظهار نامه های مالیاتی آنلاین برگزار گردید

به تاریخ ۸ میزان ۱۳۹۹ برنامه آموزشی ترتیب نمودن اظهار نامه های مالیاتی آنلاین برای تعداد ۴۰ تن از بانوان متشبث برگزار گردید. این جلسه به هدف آموزش چگونگی ارایه…

ادامه خواندن سمینار ظرفیت سازی در قسمت ترتیب نمودن اظهار نامه های مالیاتی آنلاین برگزار گردید

جلسه رهبری اتاق تجارت و صنایعی زنان افغانستان سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در ایالات متحده امریکا روی ستراتیژی اتاق برای مقابله با ویروس کرونا و پیامدهای منفی ان

به تاریخ ۲۹ سنبله ۱۳۹۹ رهبری اتاق تجارت و صنایعی زنان افغانستان جلسه  را با محترم عبدالهادی دلاور؛ وزیر مختار سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در ایالات متحده امریکا و…

ادامه خواندن جلسه رهبری اتاق تجارت و صنایعی زنان افغانستان سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در ایالات متحده امریکا روی ستراتیژی اتاق برای مقابله با ویروس کرونا و پیامدهای منفی ان